بی یلندا

بی یلندا

شرکت بیلندا در سال 1990 در لهستان پایه گذاری شد. و طی سالها توانست به موفقیت چشمگیری در زمینه محصولات بهداشتی و آرایشی دست پیدا کند. تعهد بیلندا از ابتدا تمرکز روی محصولات گیاهی بوده و تا امروز هم تمامی محصولاتش را بر پایه گیاهی تولید میکند. این شرکت با تولید محصولات متنوع در بازار تا کنون مورد توجه مصرف کنندگان است.