برای اطلاع از وضعیت سفارش خود از طریق حساب کاربری خود وارد شوید.

پیگیری سفارشات

 

بعد از ورود روی گزینه سفارشات من کلیک کنید.

 در این قسمت شما می توانید سفارشات خود را ببینید. روی آخرین سفارش خود کلیک کرده تا از وضعیت آن باخبر شوید.

پیگیری سفارشات